ATRIUMGÅRDEN, SAMT. KOMPETANSESENTER OG DAGSENTER FOR DEMENTE, BÆRUM KOMMUNE

 

Bærum Kommune, Kompetansesenter for Demente

465 m2. 6 arbeidsplasser, 60 sitteplasser i forelesningssal, 24 brukere. Oppholdsrom, kjøkken og sanserom.

Atriumgården er tilholdssted for hjemmesykepleien i Sandvika med tilhørende kontorer og arbeidsplasser. I tillegg huser Atriumgården kafé/kantine, frisør, hudpleier, oppholdsrom og ett stort allrom som benyttes av beboerne.

 

Ca. 1000 m2 og 40 arbeidsplasser, samt oppholdsrom for beboere og brukere. Disse bildene fokuserer primært på akustikkdempingen: Clouds fra Kvadrat. Lokalene beveger seg fra blått til grønt og over i burgunder i oppholdsrommet som vist på tegningen.

Atriumgården, Bærum Kommune
Atriumgården Bærum Kommune
Atriumgården, Bærum Kommune
Atriumgården, Bærum Kommune
Atriumgården, Bærum Kommune.
Atriumgården, Bærum Kommune.
Atriumgården, Bærum Kommune
Atriumgården, Bærum Kommune.
blå vegg1
Interiør Dagsenter for Demente
Interiør Dagsenter for Demente
Interiør Dagsenter for Demente
Interiør Dagsenter for Demente
Interiør Dagsenter for Demente
Interiør Dagsenter for Demente
Interiør Dagsenter for Demente
Interiør Dagsenter for Demente
Interiør Dagsenter for Demente