TJENESTER

Vi hjelper deg gjerne med:

 • Totalrenovering

 • Planløsninger

 • Helhetlige farge- og materialplaner

 • Belysningsplaner

 • Møbleringsplaner

 • Møbeltegninger til møbelsnekker

 • Utforming av kontor og arbeidsplasser

 • Fasadetegninger og fasadeendringer

 • Søknadstegninger

 • Situasjonskart ved tilbygg og mindre nybygg

 • Tegne tilbygg

 • Tegne mindre bygg som hytter, garasjer, anneks ol.

 • Utforming av terrasser og uteområder

 • Prosjektledelse og oppfølging på byggeplass

 • Universell utforming.

 

Prosjekt-prosessen deler vi opp i flere faser, og på et komplett interiørprosjekt jobber vi oss gjennom fasene slik:

1. Planløsning. Vi utforsker mulighetene som ligger i rommene, og sender over flere ulike alternativer. Så tar vi et møte, plukker litt fra de ulike tegningene og lander en endelig og optimal planløsning. Tegningene produseres med mål og rivelag for håndverkerne.

2. Overflater og materialer. For å sikre en helhetlig farge. og materialplan går vi gjennom alle farger og materialer samtidig. Slik kan vi se at det blir en god helhet og at alt fungerer sammen. All informasjon legges så på tegninger til håndverkerne.

3. Belysning. Nå er det klart for belysning! God og variert belysning er viktig, og dette må inn i planleggingsfasen. Tegninger produseres med mål og beskrivelse av armaturer.

4. Møblering. Grov-møbleringen er gjort i fase 1, så nå er det i gang med detaljene: Her går vi gjennom alle møbler som skal inn. Alt som skal beholdes, det som skal pusses opp/ fornyes og det som skal kjøpes nytt. All informasjon blir lagt på tegningene også her.

Vi tar en befaring før vi går i gang med prosjektet, og har flere møter med oppdragsgiver gjennom prosjektet.

 

20200519_073215.jpg
Skjermbilde 2020-08-10 kl. 12.36.45.png