top of page

Er boligen blitt for liten? Slik utvider du

Dette er en gjesteblogg fra Byggstart.no.


Når du skal bygge et tilbygg eller påbygg, er det en del regler og krav å gjøre seg kjent med. Her er en rask gjennomgang av det viktigste


Reglene for bygg og renovering kan fort føles overveldende å forholde seg til. Det er mange av dem og de er sjeldent enkle - det finnes utallige unntak og forbehold. Ting er heldigvis ikke så vanskelig som de først kan fremstå. Når du først har fått litt innsikt i byggeverden blir den enklere, og det håper vi at denne artikkelen skal gi deg.


Utvide i høyden eller bredden?

Når man skal utvide boligen, står valget mellom å bygge et tilbygg, et påbygg eller et underbygg. Bygger du et tilbygg, vil dette si at du utvider boligens grunnflate, for eksempel ved å utvide stuen eller ved å bygge et nytt soverom på bakkeplan.


Dersom du bygger et påbygg, bygger du en ny etasje over eksisterende byggverk, eller løfter taket på et vis. Hever du taket slik at du kan ta i bruk loftet som oppholdsrom, eller bygger en ark eller et takopplett, tilsvarer dette et påbygg.


Den klart mest sjeldne, og mest kompliserte, måten å utvide boligen på, er ved å grave og bygge et underbygg. Dette vil eksempelvis være dersom du graver ut en kjeller eller en underjordisk garasje under huset.Over: Søknadstegning takopplett, Paradis Interiørarkitekter.


Påbygg og underbygg

Når det gjelder påbygg og underbygg, er reglene faktisk ganske enkle - du må alltid søke. Du vil også måtte søke med en såkalt ansvarlig søker. En ansvarlig søker er en fagperson, ofte en arkitekt eller håndverker som sender inn søknaden på dine vegne og erklærer ansvarsrett. Den ansvarlige søkeren påtar seg slik det juridiske ansvaret for søknaden, og bekrefter at de har den nødvendige, faglige kompetansen. Paradis Interiørarkitekter tegner ut mange søknader og har samarbeidspartner med ansvarsrett.Tilbygg

Reglene for tilbygg er mer kompliserte nettopp fordi tiltaket er mindre krevende. Det kan nemlig godt være du ikke må søke dersom du bygger tilbygg, men dette vil i gjengjeld si at du har det fulle ansvaret for at alle krav og regler følges.


Bygger du et tilbygg på opp til 15 kvadratmeter, kan dette være unntatt søknadsplikt. Dette er forutsatt at tilbygget oppfyller andre krav, som for eksempel:

  • Bygget må være minst 4 meter fra nabogrensen

  • Bygget må være understøttet

  • Du overstiger ikke tomtens utnyttelsesgrad

  • Bygget kommer ikke i konflikt med reguleringsplanen


Merk at dette ikke er en komplett liste. Det finnes andre krav, for eksempel rundt høyden på tilbygget og avstand til jernbane og sjø. Det er med andre ord viktig at du sjekker reglene som gjelder for akkurat ditt bygg, i akkurat ditt område, når du søker. Bruk gjerne veilederen til Direktoratet for Byggkvalitet, og ta alltid kontakt med kommune ved tvil.


Er bygget større enn 15 kvadratmeter, er du nødt å søke. Du slipper imidlertid sannsynligvis å søke med ansvarlig søker, så fremt bygget ikke bli større enn 50 kvadratmeter.Over: Utdrag fra situasjonskart til søknad, tegnet av Paradis InteriørarkitekterReglene oppsummert

Reglene kan fort bli innviklet, men husker du det grunnleggende, er du godt på vei: Underbygg og påbygg er alltid søknadspliktig, og krever alltid en ansvarlig søker. Tilbygg kan i flere tilfeller være fritatt søknadsplikt, men blir alltid søknadspliktig dersom det er større enn 15 kvadratmeter. Ettersom det er en del krav å oppfylle, og kommuneplaner som kan utløse søknadsplikt, anbefales det å rådføre seg med kommunen før man setter i gang med et tilbygg, i alle fall om man er noe i tvil.


Husk at uansett om du må søke eller ei, må du alltid melde fra om det ferdigstilte bygget til kommunen slik at de kan registrere det.Commenti


bottom of page