top of page

ARKITEKTUR

Vi jobber med utforming av tilbygg, ombygg, påbygg, fritidsboliger, bruksendring, fasadeendringer og søknadstegninger.

Skjermbilde 2020-08-10 kl. 12.58.29.png

Prosjekt-prosessen deles opp i flere faser, og på et komplett prosjekt jobber vi gjennom fasene slik:

1. Forundersøkelser. Før oppstart av selve prosjektet undersøker vi reguleringsplaner, tidligere søknader, tinglyste servitutter mm. for å sikre at løsningene som tegnes ut er innenfor tillatte rammer.

2. Befaring og opptegning av eksisterende terreng og bygg.

3. Skisseutkast på løsninger som er innenfor tillatte rammer (eller innenfor det vi ser på som en mulig dispensasjon å få gjennomslag for), samt. møte med oppdragsgiver for å lande endelig løsning.

4. Opptegning av ny løsning med målsatte tegninger for håndverker, samt. informasjon om farger og materialer.

5. Søknadstegninger som skal sendes til kommunen. Her inngår som regel fasadetegninger, planer, snitt, situasjonskart og utomhusplan. 

Vi har også en samarbeidspartner som kan bistå som ansvarlig søker ved behov.

Vi har gjerne flere møter med oppdragsgiver gjennom prosjektet.

Vollenmarka11_02.jpg
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 10.32_edited.jpg
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 10.34_edited.jpg
visualisering.jpg
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 10.44_edited.jpg
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 10.44_edited.jpg
Vollsveien86a01med_barn kopi.jpg
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 10.39_edited.jpg
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 10.39_edited.jpg
Strømmveien373.jpg
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 10.51_edited.jpg
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 10.52_edited.jpg
Hytte.jpg
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 10.54_edited.jpg
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 10.54_edited.jpg
bottom of page