HAGEDESIGN

Vi jobber med planlegging av hage, utforming pergola, trapper, utekjøkken, basseng, planter, møbler, belysning, terreng-endringer, utestuer og søknader.

Botanical Garden

Prosjekt-prosessen deler vi opp i flere faser, og på et komplett prosjekt jobber vi oss gjennom fasene slik:

1. Forundersøkelser. Om prosjektet krever det undersøker vi reguleringsplaner, tidligere søknader, tinglyste servitutter mm. for å sikre at løsningene som tegnes ut er innenfor tillatte rammer.

2. Befaring og opptegning av eksisterende terreng (og bygg ved behov).

3. Skisseutkast på løsninger som er innenfor tillatte rammer (eller innenfor det vi ser på som en mulig dispensasjon å få gjennomslag for), samt. møte med oppdragsgiver for å lande endelig løsning.

4. Opptegning av ny løsning med målsatte tegninger for håndverker, samt. informasjon om farger og materialer.

5. Detaljering møbler, belysning, materialer og farger, alt legges på tegninger.

6. Beskrivelse av planter.

7. Evt. søknadstegninger og skriftlig redegjørelse ved behov for søknad. Nabovarsel og innsending av søknad.

Vi har flere møter med oppdragsgiver gjennom prosjektet.

Skjermbilde 2022-04-27 kl. 12.40.41.png
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 12.44_edited.jpg
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 12.45_edited.jpg
Pink Flowers
Tropical Plant
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 12.11.09.png
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 12.12_edited.jpg
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 12.16_edited.jpg
Image by Sergiu Vălenaș
Image by Mathias P.R. Reding
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 11.58.44.png
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 12.00_edited.jpg
Skjermbilde 2022-04-27 kl. 11.59_edited.jpg
Image by Maurits Bausenhart
Image by Liisi V