top of page

Hva er planløsning?

På mange av prosjektene vi arbeider med er planløsning det naturlige stedet å begynne. Planløsningen sikrer at rommene blir brukt optimalt, enten det innbefatter å flytte vegger og vinduer, eller bare å se hvordan møblene bør stå i rommet. Selv om man ikke ønsker å flytte vegger er planløsningen viktig, også for å plassere belysning riktig.


Så langt det lar seg gjøre tar vi alltid en befaring før vi starter med planløsning, både for å se rommene og for å ta mål. Om rommene er fullt møblert kan det være utfordrende å få helt presise mål (i gamle hus er også ofte veggene skjeve og har ulik tykkelse), så det må alltid kontrolleres av håndverker før man setter i gang arbeidet, men det vil i de fleste tilfeller være kun mindre avvik.


Bildene her viser et prosjekt fra skisseutkast til ferdig løsning med tegninger til håndverker.


Over: Dette er den originale plantegningen. Oppdragsgiver ønsket å åpne mer mellom etasjene, og å utjevne størrelsen på barnerommene noe.


Når alt er målt opp blir rommene tegnet opp, og så starter vi med skissefasen. Vi pleier som regel å lage 3-4 ulike utkast for løsninger først. Det er for å sikre at alle muligheter er undersøkt, og også for å vise konsekvensene av ulike prioriteringer. På våre skisser blir alltid møbler tegnet inn. Det er for å sikre at alle rom fungerer godt, og at det er plass til det de ønsker.


Over: Dette er de første utkastene på planløsning til denne familien. Med møbler:-).


Når skissene er klare sender vi dem over til oppdragsgiver, og så tar vi en gjennomgang av disse sammen. Veldig ofte blir det plukket litt fra de ulike løsningene som så blir satt sammen til endelig løsning. I disse møtene har vi tegningen oppe, slik at vi kan justere og endre sammen. Dette gir også en større forståelse for rom og volum da vi enkelt kan endre til 3D ved behov. Det å bruke noen timer på å skisse ulike løsninger er utrolig verdifullt. Det er så lett å se seg blind på en løsning, og om man går rett på den løsningen opplever man ofte at andre muligheter ikke blir oppdaget og tenkt på før veggene er oppe. Endringer da blir fort veldig dyrt.
Over: Endelig planløsning av den samme etasjen, med og uten mål.Mange spør om bærevegger og konstruksjon, og her må det alltid en håndverker inn for å sikre at løsningene lar seg gjennomføre. Vi har mye erfaring med hvordan hus er konstruert og hva som er bærende konstruksjon, men dette er ikke vårt spesialfelt. Om bærende konstruksjoner skal fjernes lar det seg som regel gjøre, og ofte uten så store kostnader som man frykter.

Når endelig planløsning er klar tegnes den ut med og uten mål slik at utførende håndverkere har et godt underlag for sitt arbeid. Vi lager også en tegning som viser hva som skal rives, og en som viser nye konstruksjoner.Over: Tegningen viser hva som skal rives. Som du ser skal også noen av vinduene endres her.Over: De grønne elementene er det som skal inn, og som kalles Nye Konstruksjoner.I enkelte tilfeller er noen av grepene som skal gjøres søknadspliktige, og da lager vi egne søknadstegninger til dette. Om det er endringer i bærende konstruksjoner er dette ansvarlig utførende håndverkers ansvar å påpeke dette og stille som ansvarlig søker slik at det kan søkes der det er nødvendig.

Kvadratmeter-prisen på boliger blir høyere og høyere, og det er en god investering å sikre at de m2 du har blir brukt godt:-).Over: På prosjekter med fasadeendringer tegner vi også opp fasader. Her er eksisterende fasade.


Over: Og her er ny fasade. Vi har satt inn et stort vindu i trappen og samlet vinduene på kjøkkenet. Det å ha komme inn inngangsdøren og se ut er en flott kvalitet, og i denne boligen passet det perfekt.Og om du ønsker hjelp med din planløsning hjelper vi deg gjerne:-).


Comments


bottom of page