FASTPRIS-PAKKER, PRISER OG BETINGELSER

Vi vet at våre tjenester er en del av et totalbudsjett, og har derfor laget noen ulike fastpris-pakker på ulike tjenester som gir forutsigbarhet og forenkler oppgaven med budsjettering. Om prosjektet ditt ikke passer inn i en av våre fastpris-pakker kan vi allikevel ofte lage et fastpris-tilbud skreddersydd dine behov om du ønsker det. Ved totalrenovering gjelder ofte "full pakke" med tillegg for forundersøkelser, fasadetegninger, terreng, situasjonskart og søknadstegninger som faktureres på timer etter medgått tid. På prosjekter på timer gir vi alltid et anslag på tidsbruk. 

 

Ønsker du heller hjelp på timesbasis er det også helt fint. Vår timepris er 1550 kr. inkl. mva. for prosjekter over tid. Ønsker du en drop-in time for litt innspill er timeprisen 2325 kr. inkl. mva.

Vi har lang erfaring i alle typer prosjekter, og er ikke avhengige av befaring for å lage et tilbud til deg. Om du tar noen bilder av boligen, og tar med tegninger (om du har) er det ofte nok underlag for oss.

Vi har derfor gratis første møte på kontoret eller på teams, men om du ønsker at vi tar en tur til deg vil det faktureres 1550 kr. inkl. mva pr. time for reise og møte. 

Har du et mindre prosjekt og ønsker at vi tar en tur hjem til deg og gir deg veiledning på stedet? Fastpris på dette er 6200 kr. inkl. mva. Dette inkluderer reise og to timer konsultasjon med interiørarkitekt.

På generelt grunnlag er en "full pakke" hos oss ca. 5% av de totale utgiftene til opp-pussing eller rehabilitering. Det er en liten del av et total-budsjett, men vi tør påstå at dette er en viktig investering som du vil spare inn i både anbudsrunden, dårlige valg og kjøp, samt. arbeidstid for håndverker. Når du investerer i godt grunnarbeid og gjennomarbeidede planer vil man få gode løsninger, velge materialer som med god levetid, få mer presise tilbud i anbudsrunden og unngå innkjøp og løsninger som ikke er gjennomtenkt og som må byttes.

Ta gjerne kontakt med oss for å få et tilbud tilpasset dine ønsker og behov.

Eksempler priser:

Vi har prosjekter med ulik kompleksitet, men en gjennomsnittlig hage uten plante-plan, søknad og søknadstegninger ligger gjerne rundt 20-22 timer. Mer komplekse planer med detaljering planter, møbler og belysning kommer gjerne opp i 30-35 timer.

Vi lager gjerne et anslag for deg tilpasset ditt prosjekt.

Byggesøknad.

Vi har ikke fastpris på tegninger til byggesøknad men lager gjerne et anslag til deg. Hva du trenger av tegninger avhenger også av hvilke tiltak som er søknadspliktige.

Vi kan også bistå med skriftlig beskrivelse, nabovarsel og innsendelse av søknad.

Tegningsunderlag som må kjøpes inn (situasjonskart og digitalt terreng) kommer i tillegg etter avtale.

Priseksempler på div. tegningsunderlag:

Reguleringskart og situasjonskart: CA. 1500 kr inkl. mva

Hente tinglyst informasjon fra Kartverket: Ca. 400 kr inkl. mva

3D terreng: Ca. 2500 kr inkl. mva

Nabovarsel: Ca. 1500 kr inkl. mva.

For våre oppdrag gjelder våre standard betingelser. Disse finner du som pdf-er under.