top of page

Er fasadeendringer søknadspliktig?

Det er ikke alltid så lett å vite om endringene du vil gjøre i fasaden er søknadspliktige eller ikke, vi håper du er litt klokere etter dette:-).


Over: Illustrasjon søknadstegning fasadeendring og tilbygg fra prosjekt i Drammen.


Dersom fasadeendringen du ønsker å gjøre ikke medfører at byggets utseende vil vesentlig endres er tiltaket ikke søknadspliktig. Her menes det gjerne byggets stilart, og bygningens karakter, alder og plassering skal vektlegges i vurderingen. Hustype og omgivelser må også hensyntas.

Dersom du tilbakefører fasadene til slik de var tidligere er dette heller ikke søknadspliktig.

Oppussing og vedlikehold av fasader er ansett som mindre endringer, og dermed ikke søknadspliktig. Men det er også en del du må passe på, og du må huske at det finnes tiltak som du selv kanskje ikke helt ser at er en vesentlig fasadeendring, men som i høy grad er nettopp det. Det er også viktig at du undersøker reglene for ditt område i kommunen, slik at det du gjør er i samsvar med gjeldende planer. Og det er viktig at bygget ikke har verneverdi, da vil også ofte mindre fasadeendringer være søknadspliktige. Det samme gjelder om bygget er en del av et miljø med ensartede bygg (hageby, rekkehus ol).

Et eksempel vi ser ofte, som ikke søkes inn, er bytte av kledning. Når du bytter fra en type kledning til en annen, og også gjerne retning på kledningen, er dette en vesentlig fasadeendring og skal søkes om.

Om du er i tvil om ditt tiltak er søknadspliktig eller ikke kan du kontakte kommunen, eller så kan vi hjelpe deg.


Over: Eksempel fra Bygg og Bevar: Her blir vinduene byttet og vil vesentlig endre byggets uttrykk (de er også feil til huset). Et slikt bytte er søknadspliktig.


Noen tiltak må du søke om, men du kan selv være ansvarlig for både søknad og utførelse av byggearbeidene. Dette er tiltak som er søknadspliktige, men som er mindre i omfang og vanskelighetsgrad. Du er da (fremdeles ) ansvarlig for at tiltaket følger bestemmelsene gitt i plan- og bygningsloven, reguleringsplan mm.

Når du søker selv må du huske: kvittering for nabovarsel og opplysninger gitt i nabovarsel, samt. tilsvar ved merknader fra naboer, situasjonsplan, tegninger av tiltaket, eventuelt uttalelser fra andre myndigheter (for eksempel om bygget er vernet eller ligger nær vei, vassdrag ol), dispensasjonssøknad om du trenger det, og utfylling av søknad.


Ved tiltak som er større i omfang og/ eller vanskelighetsgrad trenger du ansvarlige foretak. Det betyr at du trenger ansvarlig søker og ansvarlig utførende. Dette er for å sikre at endringene er i henhold til lover og regler, samt. at endringer i for eksempel konstruksjon, gjøres at fagfolk.

Til en slik søknad er det ansvarlig søker som sender inn søknaden. Ansvarlig søker kan være håndverker eller arkitekt. I tillegg til alt du må sende inn når du søker selv, må du også sende inn en gjennomføringsplan med oversikt over ansvarsområder, kontrollområder og gjennomføring av oppgavene.


Over: Et eksempel på resetting fra Stavanger kommune. Utrolig flott og er et tydelig eksempel på hvor viktig det er at fasader og bygg harmonerer.


Så hvor lang tid tar denne søknadsprosessen? Det varierer av ulike årsaker. Før søknaden kan sendes må du sende nabovarsel. Noen ønsker å gå rundt til naboene, mens andre sender digitalt. Uansett har naboene 14 dager svarfrist fra de mottar varselet. Om du ikke mottar merknader fra naboer, og om det er en enkel søknad uten behov for uttalelser fra myndigheter, regner man 3 uker fra søknaden sendes inn.

Om du derimot får merknader fra naboer eller trenger dispensasjon fra gjeldende regler, må du belage deg på 12 ukers behandlingstid.


Det kan oppleves frustrende å bruke mye tid på å få søknaden riktig, og å vente på saksbehandlig for tiltak du mener er enkle og ubetydelige, men det er uansett lurt å gjøre ting i riktig rekkefølge så du ikke blir pålagt å tilbakesette endringer du har gjort uten å søke (når de er søknadspliktige, vel å merke;-).

Vi anbefaler å sette i gang prosessen med en gang du har bestemt deg for at du ønsker endringer, slik at tiltaket er godkjent når du skal sette i gang. Når et tiltak er godkjent gjelder godkjenningen i 3 år, så om prosjektet blir litt utsatt har du tid allikevel.

Det kan også være lurt å bruke litt tid på å vurdere om endringene du ønsker å gjøre i fasaden blir bra. Da vil gode tegninger være til hjelp, og de vil også hjelpe deg å si noe om endringene du ønsker endrer byggets karakter vesentlig eller ikke.


Over: Skrekk-eksempel på bytting av vinduer fra Bygg og Bevar. Definitivt søknadspliktig!


Og om du ønsker hjelp med utforming av endringer, tegninger og/ eller søknad så hjelper vi deg gjerne:-).


I dette nyhetsbrevet har jeg funnet frem til bilder fra Stavanger kommune og Bygg og Bevar, som viser gode eksempler på resetting av fasade (noen av disse er nok vernet og da må det søkes uansett), men det er gode eksempler på hva som kan bli konsekvensen av fasadeendringer som endrer byggets uttrykk (se før-bildene) uten at vi støter noen ved å legge ut bilder av vilkårlige hus. Det finnes dessverre nok av skrekk-eksempler på fasadeendringer til det verre, som burde ha vært søkt inn.


Comments


bottom of page