top of page

Skal du bygge tillbygg eller terrasse?


Etter at nye regler trådte i kraft i mai, er det mer sannsynlig at du slipper unna søknadsplikten når du skal bygge mindre tilbygg og terrasser.Over: Illustrasjon av tilbygg (og underbygg, men det er alltid søknadspliktig), enebolig Jar.


 

De nye reglene skal begrense antall tiltak som blir søknadspliktig, og slik gjøre det enklere for både privatpersoner og kommunen.

Frem til mai var det slik at dersom du skulle bygge et tilbygg som skulle brukes til varig opphold, for eksempel en stue, soverom eller tilsvarende, måtte du søke uansett størrelsen på tilbygget.

De eneste typene tilbygg som slapp unna søknadsplikt, var de som ikke var ment for varig opphold, for eksempel boder, og som var mindre enn 15 kvadratmeter.


De nye reglene gjør at søknadsplikten ikke lenger utløses automatisk dersom bygget er ment for varig opphold. Du kan altså bygge ut stua med opp til 15 kvadratmeter uten å søke, forutsatt at andre krav fortsatt blir møtt. I tillegg til dette åpnet regelendringen for at man kan bygge terrasser som har en høyde på inntil én meter uten å måtte søke. 

Men hva betyr egentlig tilbygg og hvordan skiller man terrasse fra veranda?


Når vi snakker om å utvide boligen, bruker vi i hovedsak tre begreper: tilbygg, underbygg og påbygg. Tilbygg brukes om tiltak som utvider byggverkets grunnareal, altså at man bygger ut i bredden. Påbygg brukes når man bygger i høyden, ved å for eksempel bygge en ny etasje, og underbygg brukes når man utvider boligen ved å bygge nedover, eksempelvis ved å grave ut en kjeller.

Det er viktig at tilbygg ikke forveksles med påbygg eller underbygg ettersom disse to alltid er søknadspliktig. De berøres ikke av de nye reglene.


Ordene balkong, veranda og terrasse brukes gjerne fritt om hverandre i dagligtale, men de omfavnes av ulike regler og krav.

Det finnes heldigvis en enkel huskeregel for hvilket byggverk terrasse omtaler og det er det latinske ordet terra som betyr jord. En terrasse henger aldri på en vegg, men er alltid tilknyttet bakken.

Det er en planert avsats som gjerne har adkomst til både bolig og hage.


 

Over: Visualisering av uteområde med terrasse, enebolig Vollen.


 

Men husk:

Du kan kun la være å søke om tiltaket er innenfor kravene om maks. BYA, er innenfor byggegrenser, har god nok avstand til naboer og ikke ligger over rør ol.

Det er en del det er lurt å sjekke ut før man setter i gang, og om du ønsker hjelp til dette kan du enten be om forhåndskonferanse i kommunen, eller så kan vi også se på tiltaket og hjelpe deg å ta en avgjørelse på om det må søkes inn eller ikke.


 

Comments


bottom of page