top of page

TILBYGG ENEBOLIG, LIER

 

Privat bolig med behov for ett større og mer praktisk inngangsparti. Grunnet husets utforming og materialer har vi tegnet ett påbygg som strammer opp og gir ett mer moderne uttrykk av boligen. Inngangspartiet gir rom for ett stort skap med god plass til bagger og sportsutstyr, og inngangen vender seg direkte mot innkjørselen. Her har det vært en utfordring å arbeide innenfor rammene av tomtegrenser og utnyttelsesgrad, men det har vært ett spennende prosjekt!

Tilbygg Lier
Tilbygg Lier
Tilbygg Lier
bottom of page